Thứ Hai, 04/05/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
640 138 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
791 171 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
701 060
276 623 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
030 825
756 825
217 240 725 073 BA
100N
BA
5TR
638 284 697 331
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N