Thứ Tư, 03/07/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
890 513 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
153 618 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
744 636
618 665 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
686 802
708 792
826 858 960 487 BA
100N
BA
5TR
852 398 925 898
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N