Thứ Sáu, 03/05/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
572 133 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
642 469 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
512 415
228 127 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
348 638
488 145
111 870 834 085 BA
100N
BA
5TR
437 238 232 083
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N