Thứ Hai, 03/02/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
518 309 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
511 091 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
501 487
720 517 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
339 759
350 634
481 200 149 556 BA
100N
BA
5TR
811 866 964 696
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N