Thứ Hai, 02/09/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
715 489 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
641 866 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
968 895
673 890 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
488 506
486 154
447 442 721 647 BA
100N
BA
5TR
953 974 476 531
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N