Thứ Sáu, 01/11/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
511 208 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
265 532 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
889 035
372 286 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
797 468
427 418
900 026 122 067 BA
100N
BA
5TR
773 953 764 982
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N