Thứ Tư, 01/07/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
867 468 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
058 839 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
975 104
084 432 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
359 396
777 646
227 839 293 582 BA
100N
BA
5TR
080 553 281 429
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N