Thứ Hai, 01/06/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
604 192 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
118 099 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
601 081
695 095 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
153 631
973 077
380 035 547 656 BA
100N
BA
5TR
815 390 205 819
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N