Thứ Tư, 01/05/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
702 081 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
294 847 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
766 617
501 037 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
145 148
725 384
782 847 350 078 BA
100N
BA
5TR
174 651 658 469
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N