TPO – Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh thành trả lời về hoạt động kinh doanh của Cty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott). Văn bản được phát đi khi một số địa phương có phản ánh về hoạt động kinh doanh của Vietlott.

Việc hợp tác giữa Vietlott và Tập đoàn Berjaya đã được Thủ tướng chấp thuận bằng văn bản.

Theo đó, việc Vietlott hợp tác với đối tác nước ngoài (Tập đoàn Berjaya, Malaysia) theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), Bộ Tài chính tiếp tục khẳng định không làm thay đổi bản chất về sở hữu với Vietlott, khi Vietlott vẫn là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính.

Tuy vậy, do kinh doanh xổ số điện toán rất mới tại Việt Nam, nên phải có sự hợp tác với nước ngoài để tận dụng kinh nghiệm, công nghệ, vốn đầu tư và chia sẻ rủi ro. Việc hợp tác giữa Vietlott và Tập đoàn Berjaya đã được Thủ tướng chấp thuận bằng văn bản.

Về hạch toán doanh thu, chi phí và thu nhập của Vietlott, theo Bộ Tài chính, toàn bộ thuế và lợi nhuận (sau khi trả thưởng, lập quỹ…) của Vietlott sẽ được hoạch toán và phân bổ về ngân sách các địa phương theo tỷ lệ doanh số bán vé.

Cũng theo Bộ Tài chính, Vietlott ra đời nhằm thực hiện chủ trương hiện đại hóa hoạt động xổ số đã được Thủ tướng quyết định. Khung khổ pháp lý đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán đã được ban hành đầy đủ.

Đồng thời, trước khi Vietlott triển khai kinh doanh tại các địa phương, Bộ Tài chính đã làm việc trực tiếp và gửi công văn cho các địa phương thông báo kế hoạch kinh doanh của Vietlott và đề nghị phối hợp triển khai.

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, ngày 13/12/2016, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng về tình hình triển khai hoạt động kinh doanh xổ số điện toán và kiến nghị một số giải pháp quản lý.

Ngay sau đó Thủ tướng đã có chỉ đạo và giao Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo Vietlott triển khai kinh doanh đúng quy định, phối hợp với địa phương xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Tuy vậy, Bộ Tài chính thừa nhận, hoạt động kinh doanh xổ số điện toán mới triển khai nên còn nhiều khó khăn, thách thức. Vừa qua, do sản phẩm xổ số của Vietlott có tính “mới lạ”, nhu cầu của thị trường lớn, nhất là tại các địa phương Vietlott chưa triển khai kinh doanh. Do đó, có một số tổ chức, cá nhân mua vé xổ số điện toán ở những điểm bán của Vietlott và đi bán lại tại các địa phương khác, với giá cao hơn từ 1-2 nghìn đồng/vé. Theo Bộ Tài chính, đây là hoạt động tự phát, Vietlott không có chủ trương hay hoạt động kinh doanh như vậy.

Bộ Tài chính đã chỉ đạo Vietlott tăng cường quản lý, xử lý nghiêm vi phạm và khuyến cáo người chơi.

Bộ Tài chính tiếp tục đề nghị các cơ quan chức năng, địa phương phối hợp quản lý, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm về hoạt động xổ số điện toán trên thị trường (nếu có)./.

Theo Báo Tiền Phong