Thứ Ba, 31/10/2017

07132445475233

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 87.445.250.850đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.624.951.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○087.445.250.850đ
Jackpot 2○○○○○●03.624.951.500đ
Giải nhất○○○○○640.000.000đ
Giải nhì○○○○524500.000đ
Giải ba○○○1087450.000đ