Thứ Bảy, 31/08/2019

13202332515242

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 56.692.930.350đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.758.520.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○056.692.930.350đ
Jackpot 2○○○○○●03.758.520.000đ
Giải nhất○○○○○440.000.000đ
Giải nhì○○○○425500.000đ
Giải ba○○○966850.000đ