Thứ Năm, 30/12/2021

09252732374623

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 33.605.699.250đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.400.633.250đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○033.605.699.250đ
Jackpot 2○○○○○●03.400.633.250đ
Giải nhất○○○○○1140.000.000đ
Giải nhì○○○○622500.000đ
Giải ba○○○1241950.000đ