Thứ Bảy, 30/11/2019

08091032445015

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 72.655.918.050đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.201.196.950đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○072.655.918.050đ
Jackpot 2○○○○○●03.201.196.950đ
Giải nhất○○○○○1640.000.000đ
Giải nhì○○○○666500.000đ
Giải ba○○○1388350.000đ