Thứ Năm, 30/11/2017

05132637535528

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 126.430.993.200đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.246.932.900đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0126.430.993.200đ
Jackpot 2○○○○○●03.246.932.900đ
Giải nhất○○○○○1240.000.000đ
Giải nhì○○○○757500.000đ
Giải ba○○○1470650.000đ