Thứ Ba, 30/10/2018

01122227303946

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 31.358.509.500đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.496.016.200đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○031.358.509.500đ
Jackpot 2○○○○○●04.496.016.200đ
Giải nhất○○○○○1240.000.000đ
Giải nhì○○○○500500.000đ
Giải ba○○○1016350.000đ