Thứ Năm, 30/09/2021

18232632464954

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 64.225.888.500đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.457.479.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○064.225.888.500đ
Jackpot 2○○○○○●03.457.479.000đ
Giải nhất○○○○○340.000.000đ
Giải nhì○○○○547500.000đ
Giải ba○○○1134750.000đ