Thứ Bảy, 30/09/2017

04172325344624

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 60.155.334.750đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.556.122.750đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○060.155.334.750đ
Jackpot 2○○○○○●03.556.122.750đ
Giải nhất○○○○○1140.000.000đ
Giải nhì○○○○418500.000đ
Giải ba○○○817050.000đ