Thứ Bảy, 30/03/2019

03151835505432

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 92.936.478.900đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.564.575.350đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○092.936.478.900đ
Jackpot 2○○○○○●13.564.575.350đ
Giải nhất○○○○○1140.000.000đ
Giải nhì○○○○773500.000đ
Giải ba○○○1782850.000đ