Thứ Năm, 29/11/2018

10232742515220

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 39.994.410.450đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.200.378.400đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○039.994.410.450đ
Jackpot 2○○○○○●03.200.378.400đ
Giải nhất○○○○○140.000.000đ
Giải nhì○○○○378500.000đ
Giải ba○○○871450.000đ