Thứ Bảy, 29/06/2019

06101931344337

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 79.909.429.350đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.198.501.900đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○079.909.429.350đ
Jackpot 2○○○○○●03.198.501.900đ
Giải nhất○○○○○1640.000.000đ
Giải nhì○○○○643500.000đ
Giải ba○○○1337550.000đ