Thứ Bảy, 28/07/2018

11162225304009

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 39.828.676.800đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.683.462.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○039.828.676.800đ
Jackpot 2○○○○○●14.683.462.000đ
Giải nhất○○○○○840.000.000đ
Giải nhì○○○○476500.000đ
Giải ba○○○992550.000đ