Thứ Năm, 28/06/2018

11313343485123

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 34.769.813.250đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.171.035.700đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○034.769.813.250đ
Jackpot 2○○○○○●03.171.035.700đ
Giải nhất○○○○○740.000.000đ
Giải nhì○○○○345500.000đ
Giải ba○○○834750.000đ