Thứ Ba, 28/05/2019

15223132333751

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 53.501.940.750đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.192.108.050đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○053.501.940.750đ
Jackpot 2○○○○○●03.192.108.050đ
Giải nhất○○○○○1240.000.000đ
Giải nhì○○○○606500.000đ
Giải ba○○○1207750.000đ