Thứ Ba, 28/04/2020

04061016304634

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 153.880.578.750đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 1.389.282.667đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0153.880.578.750đ
Jackpot 2○○○○○●3463.094.222đ
Giải nhất○○○○○1940.000.000đ
Giải nhì○○○○1390500.000đ
Giải ba○○○2694450.000đ