Thứ Bảy, 28/04/2018

12192229324625

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 317.750.310.300đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.972.256.700đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0317.750.310.300đ
Jackpot 2○○○○○●04.972.256.700đ
Giải nhất○○○○○2040.000.000đ
Giải nhì○○○○936500.000đ
Giải ba○○○2079450.000đ