Thứ Ba, 27/11/2018

03052328354408

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 38.191.004.850đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.290.607.600đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○038.191.004.850đ
Jackpot 2○○○○○●13.290.607.600đ
Giải nhất○○○○○1140.000.000đ
Giải nhì○○○○582500.000đ
Giải ba○○○1181150.000đ