Thứ Năm, 27/09/2018

08122935515434

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 67.249.412.850đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.213.103.350đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○067.249.412.850đ
Jackpot 2○○○○○●13.213.103.350đ
Giải nhất○○○○○940.000.000đ
Giải nhì○○○○572500.000đ
Giải ba○○○1207850.000đ