Thứ Bảy, 27/07/2019

02032533445017

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 33.976.192.350đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.441.799.150đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○033.976.192.350đ
Jackpot 2○○○○○●03.441.799.150đ
Giải nhất○○○○○540.000.000đ
Giải nhì○○○○372500.000đ
Giải ba○○○786750.000đ