Thứ Năm, 27/02/2020

03112129475550

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 73.148.581.650đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.140.739.600đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○073.148.581.650đ
Jackpot 2○○○○○●05.140.739.600đ
Giải nhất○○○○○1040.000.000đ
Giải nhì○○○○631500.000đ
Giải ba○○○1323550.000đ