Thứ Năm, 26/12/2019

05061218235426

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 98.509.997.550đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.249.234.850đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○098.509.997.550đ
Jackpot 2○○○○○●03.249.234.850đ
Giải nhất○○○○○1640.000.000đ
Giải nhì○○○○1127500.000đ
Giải ba○○○2139350.000đ