Thứ Ba, 26/12/2017

07111318264249

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 179.085.637.200đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 7.052.447.800đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0179.085.637.200đ
Jackpot 2○○○○○●07.052.447.800đ
Giải nhất○○○○○1840.000.000đ
Giải nhì○○○○1164500.000đ
Giải ba○○○2337850.000đ