Thứ Ba, 26/09/2017

14151830364919

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 57.928.236.150đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.308.667.350đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○057.928.236.150đ
Jackpot 2○○○○○●03.308.667.350đ
Giải nhất○○○○○240.000.000đ
Giải nhì○○○○379500.000đ
Giải ba○○○836950.000đ