Thứ Năm, 25/10/2018

16232931454819

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 94.362.451.050đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.079.058.300đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○094.362.451.050đ
Jackpot 2○○○○○●04.079.058.300đ
Giải nhất○○○○○940.000.000đ
Giải nhì○○○○694500.000đ
Giải ba○○○1439550.000đ