Thứ Bảy, 25/04/2020

04182430535513

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 147.103.949.100đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.414.889.150đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0147.103.949.100đ
Jackpot 2○○○○○●03.414.889.150đ
Giải nhất○○○○○1040.000.000đ
Giải nhì○○○○920500.000đ
Giải ba○○○2115250.000đ