Thứ Năm, 25/01/2018

01103044455004

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 281.341.050.600đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.805.658.750đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0281.341.050.600đ
Jackpot 2○○○○○●05.805.658.750đ
Giải nhất○○○○○2340.000.000đ
Giải nhì○○○○1372500.000đ
Giải ba○○○2800350.000đ