Thứ Ba, 24/12/2019

03163034505548

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 96.266.883.900đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.100.571.850đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○096.266.883.900đ
Jackpot 2○○○○○●22.050.285.925đ
Giải nhất○○○○○1840.000.000đ
Giải nhì○○○○793500.000đ
Giải ba○○○1723750.000đ