Thứ Bảy, 24/10/2020

12212227415034

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 47.360.481.150đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.386.944.600đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○047.360.481.150đ
Jackpot 2○○○○○●03.386.944.600đ
Giải nhất○○○○○640.000.000đ
Giải nhì○○○○455500.000đ
Giải ba○○○1069250.000đ