Thứ Ba, 24/09/2019

12333940485335

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 72.724.240.650đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.916.518.200đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○072.724.240.650đ
Jackpot 2○○○○○●03.916.518.200đ
Giải nhất○○○○○1640.000.000đ
Giải nhì○○○○609500.000đ
Giải ba○○○1258850.000đ