Thứ Bảy, 24/03/2018

01303845485012

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 311.943.369.900đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.327.041.100đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0311.943.369.900đ
Jackpot 2○○○○○●04.327.041.100đ
Giải nhất○○○○○1640.000.000đ
Giải nhì○○○○918500.000đ
Giải ba○○○2103150.000đ