Thứ Bảy, 24/02/2018

05072432454901

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 305.600.910.600đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.622.323.400đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0305.600.910.600đ
Jackpot 2○○○○○●03.622.323.400đ
Giải nhất○○○○○2140.000.000đ
Giải nhì○○○○1361500.000đ
Giải ba○○○3027050.000đ