Thứ Bảy, 23/11/2019

07293045505515

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 66.837.919.800đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.698.918.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○066.837.919.800đ
Jackpot 2○○○○○●04.698.918.000đ
Giải nhất○○○○○640.000.000đ
Giải nhì○○○○589500.000đ
Giải ba○○○1215850.000đ