Thứ Năm, 23/11/2017

01020318255014

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 117.975.638.100đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.674.925.400đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0117.975.638.100đ
Jackpot 2○○○○○●13.674.925.400đ
Giải nhất○○○○○740.000.000đ
Giải nhì○○○○609500.000đ
Giải ba○○○1322550.000đ