Thứ Bảy, 23/09/2017

07082736445349

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 56.305.734.600đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.128.389.400đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○056.305.734.600đ
Jackpot 2○○○○○●03.128.389.400đ
Giải nhất○○○○○640.000.000đ
Giải nhì○○○○408500.000đ
Giải ba○○○852650.000đ