Thứ Ba, 22/12/2020

10111629353803

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 71.329.160.100đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.265.037.300đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○071.329.160.100đ
Jackpot 2○○○○○●14.265.037.300đ
Giải nhất○○○○○1440.000.000đ
Giải nhì○○○○902500.000đ
Giải ba○○○1765750.000đ