Thứ Bảy, 22/12/2018

03081635395229

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 56.763.061.950đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.563.265.750đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○056.763.061.950đ
Jackpot 2○○○○○●03.563.265.750đ
Giải nhất○○○○○1440.000.000đ
Giải nhì○○○○693500.000đ
Giải ba○○○1328750.000đ