Thứ Bảy, 22/08/2020

01202426355112

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 34.552.193.700đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.978.878.150đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○034.552.193.700đ
Jackpot 2○○○○○●03.978.878.150đ
Giải nhất○○○○○640.000.000đ
Giải nhì○○○○304500.000đ
Giải ba○○○798250.000đ