Thứ Năm, 22/08/2019

04071617303927

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 49.866.250.350đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.174.804.800đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○049.866.250.350đ
Jackpot 2○○○○○●14.174.804.800đ
Giải nhất○○○○○1140.000.000đ
Giải nhì○○○○501500.000đ
Giải ba○○○1043950.000đ