Thứ Năm, 22/02/2018

11143236424820

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 300.000.000.000đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 40.973.178.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0300.000.000.000đ
Jackpot 2○○○○○●140.973.178.500đ
Giải nhất○○○○○2140.000.000đ
Giải nhì○○○○1544500.000đ
Giải ba○○○3045350.000đ