Thứ Bảy, 21/09/2019

02052330424534

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 70.806.645.750đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.703.452.098đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○070.806.645.750đ
Jackpot 2○○○○○●03.703.452.098đ
Giải nhất○○○○○1340.000.000đ
Giải nhì○○○○638500.000đ
Giải ba○○○1181350.000đ